Artykuły

DZIEJE ZABAWEK W KSIĄŻCE OPISANE
 

 24.10.2017 w Muzeum Zabawek w Kudowie-Zdroju odbyła się promocja książki „Dzieje zabawek dziecięcych na ziemiach polskich do początku XX wieku” autorstwa Doroty Żołądź-Strzelczyk (Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu), Katarzyny Kabacińskiej-Łuczak (Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu), Moniki Nawrot-Borowskiej (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy) oraz Izabeli Gomułki (Uniwersytet Wrocławski). Książka ta powstała jako rezultat projektu finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki, a wydana została przez Wydawnictwo Chronicon. Zasadniczą część opracowania stanowi leksykon zabawek – w układzie alfabetycznym przedstawione zostały zabawki jakimi bawiły się dzieci na ziemiach polskich od czasów średniowiecza do wybuchu I wojny światowej – od bąków do żołnierzyków. Do odtworzenia zasobu zabawek wykorzystane zostały różnorodne źródła – pisane, ikonograficzne,     a przede wszystkim materialne, czyli przechowywane w muzeach i kolekcjach prywatnych dawne akcesoria zabaw dziecięcych.

 

Państwo Ozierańscy z Kudowy w znaczący sposób przyczynili się do wzbogacenia książki udostępniając autorkom zdjęcia eksponatów ze swoich zbiorów. Dzięki nim książka zyskała na wartości, ponieważ zobaczyć w niej możemy wiele pięknych zabawek z dawnych wieków, najczęściej rzadkich, a niekiedy wręcz wyjątkowych.  

 

 
 
   
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
27.04.2017 w Muzeum Zabawek w Krynicy Zdrój odbyła się prezentacja tej unikatowej książki podczas Study Tour dla pracowników MSIT, blogerów i dziennikarzy.
W świat zabawek przeniosła uczestników dyrektor Maria Ozierańska, było dużo pytań, panowała radosna atmosfera. 
Krynica  20