Czynne codziennie od 9:00 do 18:00

Regulamin

REGULAMIN DLA GOŚCI ZWIEDZAJĄCYCH MUZEUM ZABAWEK W KUDOWIE-ZDROJU i KRYNICY-ZDROJU

Muzeum to instytucja powołana do gromadzenia, badania oraz opieki nad obiektami posiadającymi pewną wartość historyczną bądź artystyczną.

 1. Zwiedzenie Muzeum Zabawek jest odpłatne. Warunkiem wejścia do sal ekspozycyjnych jest zakup biletu wstępu. Bilety są sprzedawane jedynie w kasie Muzeum, bilety kupione z innych źródeł nie są honorowane. Wstęp bezpłatny przysługuje dzieciom, które nie ukończyły 4 lat oraz osobom posiadającym zaproszenie lub bilet honorowy.
 2. Osoby poniżej 16 roku życia mogą zwiedzać Muzeum wyłącznie pod opieką osób pełnoletnich, które ponoszą za nie pełną odpowiedzialność.
 3. Pracownik Muzeum ma prawo odmówić sprzedaży biletu, szczególnie osobom nietrzeźwym.
 4.  Za wszelkie szkody wyrządzone na terenie Muzeum odpowiada sprawca szkody, a w przypadku osoby nieletniej – jej opiekun. Wszelkie próby kradzieży lub akty wandalizmu są bezzwłocznie zgłaszane na policję. Obiekt Muzeum jest monitorowany całodobowo.
 5. W trakcie zwiedzania Muzeum należy stosować się do poleceń wydawanych przez pracownika Muzeum.
 6. Obowiązuje zakaz jedzenia, palenia tytoniu, używania e-papierosów oraz spożywania alkoholu w budynku Muzeum.
 7. Nie należy przewijać dzieci na terenie ekspozycji, kategorycznie zabrania się przewijania dzieci na eksponatach. Przewijak znajduje się w toalecie, w razie nagłej potrzeby proszę się zgłosić do pracownika Muzeum.
 8. Zwiedzający zobowiązani są do kulturalnego zachowania, prosimy nie biegać, nie krzyczeć, itp.
 9. Na terenie Muzeum dozwolone jest fotografowanie i filmowanie. Wykorzystanie wykonanych fotografii lub materiałów filmowych, w szczególności publikacja materiałów przedstawiających eksponaty, sale wystawiennicze w celach komercyjnych wymaga pisemnej zgody Dyrektora Muzeum. W przypadku publikacji materiałów w mediach społecznościowych prosimy o oznaczenie naszej placówki.
 10. Zwiedzający, którzy nie stosują się do powyższych zasad mogą zostać wyproszeni przez pracownika Muzeum, bez zwrotu opłaty za wstęp.
 11. Wchodząc na teren ekspozycji zwiedzający akceptuje powyższy regulamin.